רשומות

שרה שפילמן | עיצוב גרפי לסינגלים

חנן בן ארי | עיצוב לסינגלים

הדג נחש | עיצוב לאלבום 6

אלבום זהב

עיצוב לסינגל | אז׳יני וז׳יני | של יהודה מסס וויקטור ויצמן