עיצוב לסינגל | אז׳יני וז׳יני | של יהודה מסס וויקטור ויצמן

עיצוב גרפי של דיסק ואריזה
עיצוב שמשלב סיגנון מרוקאי ומודרני לסינגל אז׳יני וז׳יני של יהודה מסס וויקטור ויצמן.