עיצוב עטיפה לספר ״המשיח החילוני״ של עו״ד אילן שרקון

הספר והעיצוב

הספר עוסק בזהות היהודית החילונית, העיצוב רוצה לומר שהיהודי נולד יהודי גם כשהוא חילוני ומדובר בזהות שיכולה להתקיים ללא הצורך בדת