הילדה שמעבר לים | עיצוב כריכה לספר

העטיפה של הספר קיבלה טיפול של שכבות שקופות ורכות של נייר מלופפות בחבל דק


גב הספר יוצר המשכיות של האפקט של העטיפה

העיצוב של הספר