Avivush creative & video

אביב הוא אחד האנשים המיוחדים והיציריים שתפגשו.
אבל כל מי שמכיר אותו קורה לו אביבוש.

הלוגו שעיצבתי לו יתחלק תמיד ל-aviv ול ush אם על ידי צבע או על ידי מיקום.
הוא קיבל גם עם כרטיס ביקור ואתר wix שמציג את העבודות שלו.