מיתוג מחדש | מחלבה | חלב איכות

עיצוב אריזה ללבנה


עיצוב גרפי לסדרת בקבוקי יוגורט | חלב איכותעיצוב מחדש | מחלבת חלב איכות

עיצוב מחדש ללוגו | מחלבת חלב איכות