דוח שנתי הקרן לידידות

עיצוב גרפי של דוח שנתי | הקרן לידידות 2014


עיצוב גרפי של כפולת עמודים מתוך הדוח השנתי של הקרן לידידות